00:00

Israel tấn công, phòng không Syria báo động đỏ nhưng thiệt hại rất nặng nề

TIN LIÊN QUAN