NÓNG: Người đàn ông tát bé gái 2 tuổi đến cơ quan Công an trình diện