00:00

Tartous - nơi có căn cứ hải quân Nga ở Syria bị tấn công dữ dội: Phòng không bất lực?

TIN LIÊN QUAN