NSND Quách Thị Hồ: Người đưa ca trù Việt Nam ra thế giới

Bà Quách Thị Hồ đã có những đóng góp to lớn, công lao đặc biệt trong việc khôi phục, quảng bá và phát triển nghệ thuật ca trù; người đầu tiên đưa ca trù Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nghệ sỹ Nhân dân Quách Thị Hồ là bậc thầy lớn nhất của nghệ thuật ca trù Việt Nam thế kỷ XX.

Bà đã có những đóng góp to lớn, công lao đặc biệt trong việc khôi phục, quảng bá và phát triển nghệ thuật ca trù; người đầu tiên đưa ca trù Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Bà sinh ngày 11/6/1909, cách đây 110 năm./.

Theo VietnamPlus

Tags: NSND Quách Thị Hồ  |  nghệ thuật  |  quốc tế  |  khôi phục  |  Người đầu tiên  |  phát triển  |  quảng bá  |  công lao  |  đặc biệt  |  đóng góp