Nam MC nổi tiếng Hong Kong suy sụp vì hôn nhân đồng giới trục trặc