Nam Tân Uyên (NTC) lãi quý 3 tăng trưởng 116% so với cùng kỳ 2019, nắm giữ hơn 1.600 tỷ đồng tiền mặt

Tính tới cuối quý 3, NTC có hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gần gấp đôi so với đầu năm và điều này đã mang về khoản lãi tiền gửi không nhỏ cho công ty.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu thuần 102,8 tỷ đồng, tăng 91% và lợi nhuận sau thuế 97,9 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực của NTC trong quý 3 chủ yếu đến từ sự tăng trưởng mảng kinh doanh bất động sản đầu tư khi mang về doanh thu 90,4 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước nhờ ghi nhận một lần tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính trong kỳ cũng tăng 92% lên 50,5 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi, cho vay mang về cho NTC 34 tỷ đồng và phần còn lại đến từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

Tính tới cuối quý 3, NTC có hơn 1.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, tăng gần gấp đôi so với đầu năm và điều này đã mang về khoản lãi tiền gửi không nhỏ cho công ty. Đặc điểm của các Khu công nghiệp là thu tiền một lần và lợi nhuận sẽ phân bổ theo từng năm. Doanh thu chưa thực hiện của NTC tính tới cuối quý 3 lên tới gần 3.000 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, NTC ghi nhận doanh thu thuần 195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 239,2 tỷ đồng, tăng lần lượt 39% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Minh Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/nam-tan-uyen-ntc-lai-quy-3-tang-truong-116-so-voi-cung-ky-2019-nam-giu-hon-1600-ty-dong-tien-mat-42020201012330124.htm

Tags: Nam Tân Uyên NTC  |  tăng trưởng  |  Doanh thu  |  Lợi nhuận  |  tiền gửi  |  đồng tiền  |  khoản lãi  |  Ghi nhận  |  Công ty  |  gấp đôi