Năm 'hạn' của Đoàn Văn Hậu nổi bật nhất là nghi vấn hẹn hò Doãn Hải My