Nam sinh Phú Thọ chụp đề thi môn Văn, đưa lên mạng đã có gia đình và đi thi lần 3