Nam thanh niên 29 tuổi trở về từ Angola mắc COVID-19, Việt Nam có 1.145 bệnh nhân