Nắng thiêu đốt, dân bãi ngang Hà Tĩnh lả người đi 'mót' nước