Náo loạn trước đòn trừng phạt mới của ông Trump vào Trung Quốc