Này thì chia tay

Nam thanh niên chắc quyết định đoạn tuyệt ân tình từ đây rồi.

Siêu hài