Nên có 1 đứa bạn thân biết chụp hình

Tao chụp cho ai cũng có tâm, cũng đẹp đến khi bọn nó chụp cho tao thì...

Siêu hài