Nền kinh tế lớn nhất châu Âu gặp khó, chuẩn bị kế hoạch vay nợ 'khủng'