Nền tảng thể lực và tình hình chấn thương của các học trò: Nỗi lo ai thấu của thầy Park