Nếu giảm số môn thi THPT, trường đại học có gặp khó xét tuyển?