00:00

Nếu không tan rã, Liên Xô có đủ 'mạnh' để sánh ngang với Mỹ thời hiện đại hay không?

TIN LIÊN QUAN