00:00

Nếu thấy cơ thể có tín hiệu '1 bộ phận bị cứng và 1 số vùng mềm đi' thì hãy cảnh giác nguy cơ bị xuất huyết não

TIN LIÊN QUAN