New York lần đầu tiên triển khai nhà xác di động kể từ sau vụ khủng bố 11/9