New Zealand công bố số thương vong, trao trả thi thể nạn nhân xả súng