Nga chuẩn bị công bố chi tiết vụ máy bay rơi ở ngoài khơi Syria