00:00

Nga chuẩn bị đưa vũ khí 'vô nhân đạo' tăng phun lửa TOS-1 đến Syria?

TIN LIÊN QUAN