00:00

Nga dùng vệ tinh tìm chiếc Su-30 rơi

TIN LIÊN QUAN