Nga lập 2 kỷ lục kinh hoàng - Trung Quốc xứng đáng ôm hận xách vali về nước