00:00

Nga nâng cấp tàu sân bay Đô đốc Kuznetzov: 'Chữa lợn lành thành lợn què', thật tai hại?

TIN LIÊN QUAN