00:00

Nga nói thẳng mục đích điều vũ khí đến Kuril

TIN LIÊN QUAN