Nga phô diễn sức mạnh của tên lửa hành trình Kalibr

Quân sự