00:00

Nga thể hiện 'cơ bắp' tại quân cảng Tartus, Syria - Thông điệp đặc biệt tới toàn TG

TIN LIÊN QUAN