Nga thử nghiệm hệ thống pháo tự hành 2S7M Malka

Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành thử nghiệm khả năng khai hỏa của hệ thống pháo tự hành 2S7M Malka.

Quân sự