00:00

Nga tuyên bố mọi hợp tác với NATO đã chấm dứt

TIN LIÊN QUAN