Nga và Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác vaccine COVID-19 toàn cầu