Ngắm iPhone 12 'xanh mint' đang rất được lòng iFan trên toàn thế giới