Ngân 98 bóc phốt Lương Bằng Quang... không giỏi 'chuyện ấy' ngay trên sóng livestream