Ngân 98 đăng ảnh băng bó kín mít vùng cằm, dân tình ngã ngửa khi nghe lý do thật