Ngân 98 'đi làm' đã chịu mặc kín đáo hơn sau khi bị xử phạt