Ngăn chặn 21 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam