Ngân hàng Nhà nước lần thứ tư liên tiếp dẫn đầu về chỉ số PAR INDEX

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được Bộ Nội vụ công bố ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục là cơ quan có chỉ số cao nhất, đạt 90,57/100 điểm.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được Bộ Nội vụ công bố ngày 24/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục là cơ quan có chỉ số cao nhất, đạt 90,57/100 điểm./.

Theo VietnamPlus

Tags: PAR INDEX  |  dẫn đầu  |  Ngân hàng Nhà nước  |  tiếp tục  |  cơ quan  |  Bộ Nội vụ  |  cải cách hành chính  |  PAR INDEX Theo  |  liên tiếp  |  Kết quả  |  kích thước