Ngành Kiểm sát triển khai thực hiện các thông tư liên tịch trong lĩnh vực tư pháp

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần đề cao vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thực hiện các thông tư liên tịch, từ đó nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành Kiểm sát và giữa các ngành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 17/4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03, số 04 và số 06 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của 3 thông tư liên tịch nhằm giải quyết những khó khăn trong thực tiễn, góp phần giúp mỗi cơ quan của ngành Kiểm sát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TH.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát các cấp thời gian tới cần thường xuyên tổ chức quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc 3 thông tư liên tịch. Đồng thời theo dõi, đánh giá, tổng hợp vướng mắc; chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và các ngành có liên quan để xem xét sửa đổi hoặc xây dựng mới các quy chế phối hợp nhằm cụ thể hóa thực hiện triển khai 03 thông tư này.

Mặt khác, cần đề cao vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thực hiện các thông tư liên tịch nêu trên, từ đó nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Ngành và giữa các ngành khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội và Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế thuộc VKSND tối cao đã quán triệt các nội dung cơ bản của các thông tư: Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 18/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra (TTLT số 03/2018); Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (TTLT số 04/2018); Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (TTLT số 06/2018). Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết ban hành; quá trình xây dựng; bố cục, kết cấu và nội dung cơ bản của 3 thông tư liên tịch; đặc biệt nêu rõ về vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thực hiện 3 thông tư liên tịch…

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung thảo luận, trao đổi, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, VKSND các địa phương trong quá trình thực hiện các thông tư liên tịch. Trên cơ sở đó, kiến nghị các biện pháp nhằm triển khai Thông tư có hiệu quả hơn trong thực tiễn./.

Theo Thu Hằng/Báo ĐCSVN

Tags: Ngành Kiểm  |  thực hiện  |  Thông tư  |  liên tịch  |  tối cao  |  Viện Kiểm sát  |  triển khai  |  Kiểm sát  |  Hội nghị  |  Phó Viện trưởng  |  Nguyễn Văn Quảng