Ngày đầu nhập học, Đại học Sư phạm Huế làm điều khiến phụ huynh nào cũng trầm trồ