Ngày này năm xưa: Ông Tập Cận Bình bước lên đỉnh cao quyền lực