Ngày về của những người hùng U22 Việt Nam ở Viettel: Niềm vui, tự hào và trọng trách