Nghệ An: Chuồng không, trại trống vì dịch tả lợn châu Phi hoành hành