Nghệ An: Cố vượt qua cầu tràn, người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi