Nghệ An: Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí chống dịch COVID -19