Nghệ An: Tổ chức hội thảo góp ý về Luật Dân số

Ngày 5/9, Vụ Pháp chế - Thanh tra của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo góp ý nội dung của dự thảo Luật Dân số tại Nghệ An.

Tham dự Hội thảo có hơn 60 đại biểu của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Chi cục và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thành, thị.

Sau khi nghe tiến sĩ Phạm Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra trình bày nội dung dự thảo Luật, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để dự thảo ngày càng hoàn thiện hơn.

Toàn cảnh hội thảo.

Dự thảo Luật Dân số gồm 8 chương với 51 điều, thể chế hóa nhiều nội dung liên quan đến quyền con người, nội dung quy định tương đối cụ thể, chi tiết những nhóm đối tượng cần điều chỉnh, kế thừa các luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu về chính sách dân số trong tương lai.

Hầu hết các đại biểu đều tán thành với mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật Dân số và cho rằng, đây là sự cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế của Pháp lệnh Dân số.

Tiến sĩ Phạm Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng Cục DS-KHHGĐ trao đổi thông tin tại hội thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có 14 lượt ý kiến tham gia góp ý, đi sâu mổ xẻ nhiều khía cạnh khác nhau của dự thảo Luật Dân số trên cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn, ở góc độ quản lý và điều hành, bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật; phạm vi đối tượng điều chỉnh và các vấn đề chung; quy mô dân số và kế hoạch hóa gia đình; cơ cấu dân số; phân bổ dân số; chất lượng dân số; các điều kiện bảo đảm công tác dân số; tổ chức thực hiện... 14 ý kiến này đề cập tới 27/39 điều của dự thảo thực sự đã cung cấp nhiều thông tin với bằng chứng khoa học làm rõ các điều, mục.

Thay mặt Tổng cục Dân số, tiến sĩ Phạm Minh Sơn - Vụ trưởng vụ Pháp chế - Thanh tra ghi nhận các ý kiến góp ý, trên cơ sở đó, đoàn sẽ tổng hợp và nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện thêm bản dự thảo trình cấp trên.

Theo Trần Thị Hường/Gia đình & Xã hội Link Gốc:           Copy Link
http://giadinh.net.vn/dan-so/nghe-an-to-chuc-hoi-thao-gop-y-ve-luat-dan-so-20190905153901951.htm

Tags: Luật Dân  |  Dự thảo Luật  |  tiến sĩ  |  thanh tra  |  Phạm Minh Sơn Vụ  |  Hội thảo  |  dự thảo  |  hoàn thiện