Nghê Việt

Từ xa xưa, tại những không gian kiến trúc truyền thống của người Việt như đình, chùa, đền, miếu đều hiện diện hình ảnh con Nghê. Đây là một trong những linh vật hư cấu đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử đến nay vẫn có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên mọi miền đất nước.

Thứ ba, 11/08/2020 22:51

Giải trí