Nghệ sĩ Anh Vũ đánh đàn chọc cười bạn bè 1 tháng trước khi mất