Nghệ sĩ Trần Lương nói về việc ông yêu cầu xóa hình 'đường lưỡi bò' ngay tại Trung Quốc