Nghệ sĩ chơi piano giữa đám đông cảnh sát - người biểu tình.

Nghệ sĩ chơi piano giữa đám đông cảnh sát - người biểu tình.

Thời sự