Nghe theo chỉ dẫn Google Maps, cả người và xe lao xuống vực